Nieuwe uitdaging met Lotharingerdwerg

Champion Show 2011 `Van start naar podium`

Een jaar na het verkrijgen van de status "voorlopige erkenning" van de Lotharingerdwerg zijn er op de Championshow 2011 door 4 inzenders een twaalftal dieren ingestuurd in 3 kleurslagen. De kleurslag Konijngrijs is nu nog niet erkend maar misschien komt dit nog.

In dit eerste jaar heeft het nieuwe ras een goede start gemaakt en lijkt de belangstelling onder de fokkers voor dit ras te groeien. Bij minstens 10 fokkers zit het ras nu in de hokken en is er regelmatig uitwisseling met collega fokkers in Duitsland. De door de Standaard Commissie voorgestelde aansluiting bij de Lotharingerclub voelt goed.

Nu er een goede basis is gelegd kan het vizier langzamerhand ook worden gericht op het vergroten van de successen. F-jes zijn op verschillende shows al behaald en de competitie binnen het ras neemt toe. Volgende stap is het behalen van prijzen en podium plaatsen binnen Groep 2 (tekening dieren)

 

     

2 kleurslagen aanwezig op Noordshow

Op de Noordshow waren de Lotharingerdwergen vertegenwoordigd in twee kleurslagen. Naast 4 dieren in Driekleur zwart was ook een Jonge ram Zwart ingestuurd door H.G. Philipse. Dit dier kreeg een mooie beoordeling met een prachtig predikaat F. Bij de driekleuren was het resultaat 1x G, 2x ZG en 1x F. Het nieuwe ras Lotharingerdwerg kijkt terug op een zeer succesvolle Noordshow en kijkt vol spanning vooruit naar de Championshow te Nieuwegein.

 

 

 

 

Nieuwe fokker

van Lotharinger Dwerg erbij. Sinds begin december zitten er ook bij fokker Jan Vrielink in Dedemsvaart Lotharinger dwergen driekleur in het hok. Jan veel plezier en succes toegewenst en graag tot ziens op de Lotharingerdag 2011.

Waterpoortshow 2010

Voedster 0AW-562foto Fotograaf Willem Hoekstra heeft een mooie foto gemaakt van deze fotogenieke jonge voedster (0AW-562) die in Sneek 93.5 punt heeft gescoord. Op basis van de foto zou je toch zeggen een prachtig dierKnipogen 

Nieuwe fokker van Lotharinger Dwerg erbij. Sinds begin december zitten er ook bij fokker Jan Vrielink in Dedemsvaart Lotharinger dwergen driekleur in het hok. Jan veel plezier en succes toegewenst. 

Speciaalclub voor Lotharinger Dwerg !!

De Lotharinger dwergen zijn ondergebracht bij de speciaalclub van de Lotharingers. Op de bijeenkomst van 12 juni hebben de leden, met grote meerderheid, ingestemd met het verzoek van de Standaard Commissie om de Lotharinger dwergen op te nemen in de Club. De Lotharinger club zal hierdoor naast de Groot Lotharingers en Klein Lotharingers ook de Lotharinger dwergen, in de erkende kleurslagen, tot haar club rekenen.

Voor de huidige fokkers van de Lotharinger dwerg driekleur biedt de Speciaalclub dan een extra mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, dieren uit te wisselen en de competitie aan te gaan en het is daarom ook aan te bevelen om lid te worden van de Speciaal club.

 

nieuws

Toenemende belangstelling voor de lotharinger dwerg. Op de shows waar de dieren zijn geweest hebben verschillende fokkers belangstelling getoond voor het ras en er zijn nu 5 fokkers actief bezig. 

Op de KLN vergadering is de voorlopge erkenning gegeven.

http://www.kleindierliefhebbers.nl/

Per 1 april 2010 voorlopig erkend voor een periode van 2 jaar.(t/m 31 maart 2012)

De Meissner hangoor madagascar.
De verzilvering komt het beste tot z’n recht op een intensieve roodgele dekkleur met iets minder waas.

De Angora hangoor wit blauwoog.

De Lotharingerdwerg in zwart, bruin, blauw en driekleur zwart/roodgeel.

nieuwsgierig naar de erkenning  nieuwsgierig naar de erkenning

Alle begin is moeilijk, dit geldt ook voor de lotharinger dwerg maar gelukkig huppelen er op dit moment al een aantal jongen rond. Bovendien is er ook in toenemende mate belangstelling voor fokdieren.